English

Ein plant

Gofynnwn i’n mabwysiadwyr fod â meddwl agored am y math o blentyn yr hoffent ei rianta.

Plant ifanc, plant hŷn, brodyr a chwiorydd, plant ag anghenion ychwanegol, mae yna lawer o wahanol fathau o blant yn aros i’w bywydau newid.

O brofiad, gyda’r gefnogaeth gywir, mae ein mabwysiadwyr yn aml yn fwy abl nag y maen nhw’n meddwl yn wreiddiol i rianta plentyn ag anghenion mwy cymhleth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk