English

#DewisTeulu

Ni allwch newid eu gorffennol, ond gallwch wneud dewis sy’n newid eu dyfodol.

Deall mwy am y plant sy’n aros amdanoch.

Darllen mwy

#DewisTeulu

Ni allwch newid eu gorffennol, ond gallwch wneud dewis sy’n newid eu dyfodol.

Deall mwy am y plant sy’n aros amdanoch.

Darllen mwy

Dewis iaith

Darllen mwy

Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i Ddarpar Fabwysiadwyr 18 Mawrth 2021 Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn sefydliad cydweithio rhwng chwe asiantaeth fabwysiadu awdurdod lleol. Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.  Rydym yn cyflawni dyletswyddau cyfreithiol fel Gwasanaeth Mabwysiadu ar ran y chwe awdurdod lleol ac rydym hefyd ddarparu […]

Darllen mwy

Podlediad

Mae Dweud y Gwir yn Blaen: Straeon Mabwysiadu yn wrandawiad craff a thwymgalon gan wahanol fabwysiadwyr ledled Cymru. Cewch glywed gan y bobl sydd eisoes wedi bod yno a’i wneud.

Darllen mwy

Adoption podcast

Darllen mwy

Dyma Jacob ac Aled

Mae Jacob ac Aled yn frodyr. Mae Jacob yn 4 oed ac mae Aled yn 2. Mae gan y ddau fachgen wallt golau, llygaid mawr glas a gwenau enfawr sy’n goleuo’r ystafell.

Darllen mwy

Dyma Beca, Sofia a Sian

Mae Beca, Sofia a Sian yn dair chwaer. Mae Beca yn 4 oed, ac mae Sian a Sofia yn efeilliaid 18 mis oed.

Darllen mwy

Dyma Seren

Mae Seren yn ferch fach 9 mis oed sy’n hapus, yn fyrlymus ac yn gymdeithasol. Mae ganddi gysylltiad agos gyda’i theulu maeth, sy’n ei disgrifio fel hyfrydwch i ofalu amdani.

Darllen mwy

Dyma Siobhan

Mae Siobhan yn ferch fach hardd 23 mis oed gyda gwallt melyn a llygaid mawr glas. Mae hi’n ferch fach chwilfrydig iawn sy’n giglo, chwerthin a rhedeg o gwmpas pan yn hapus.

Darllen mwy

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk