English

Adnoddau defnyddiol

Os ydych chi’n ystyried mabwysiadu, rydyn ni’n argymell darganfod cymaint ag y gallwch chi am y broses yn gyntaf – ac mae gennym ni ddigon o wybodaeth i’ch rhoi ar ben ffordd.

Dyma rai adnoddau defnyddiol i’ch helpu i ddeall beth i’w ddisgwyl cyn, yn ystod ac ar ôl y broses fabwysiadu.

Darllen, gwylio a gwrando…

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk