English

A allaf fabwysiadu?

Os oes gennych le yn eich calon a’ch cartref, yna mae pob siawns y gallwch chi fabwysiadu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb waeth beth fo’u statws perthynas, rhywioldeb, credoau neu ethnigrwydd. Os oes gennych yr hyblygrwydd a’r gwytnwch i roi cartref hapus i blentyn – neu blant – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Fel man cychwyn ar gyfer mabwysiadu, rhaid:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech sgwrsio mwy am eich amgylchiadau, cysylltwch â ni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk