English

Mabwysiadu gyda ni

O ddeall y broses i ddarganfod mwy am gymorth ôl-fabwysiadu, rydyn ni yma i chi.

Mae mabwysiadu yn broses gyffrous a gwerth chweil, ond gall hefyd fod yn heriol. Rydyn ni yma i’ch cefnogi trwy’r heriau hynny a’ch helpu chi ar hyd pob cam o’r siwrnai hon sy’n newid bywyd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk