English

Cefnogaeth

Dewch o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi

Mae ein Tîm Cymorth Mabwysiadu yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bawb y mae mabwysiadu yn effeithio arnynt, gan gynnwys plant mabwysiedig, rhieni mabwysiadol, rhieni biolegol a’u teuluoedd sy’n byw yn rhanbarth Gogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk