English

Cam Dau

Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol a ddyrannwyd yn cwrdd â chi i egluro cam dau’r broses, gan gynnwys rôl y Panel Mabwysiadu a sut y cewch eich asesu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk